Accu's koppelen

Gepost door Sander 03-04-2012 Accu en acculaders,

Een 12 volt accu maken met dubbele capaciteit

 

Accu's koppelen 12 volt
 

 

Als u twee 12 volt accu's parallel schakelt zoals in bovenstaande afbeelding, dan heeft u een 12 volt accu met een hogere capaciteit. De voltages van beide accu's vereffenen zich en leiden tot één en dezelfde uitgangsspanning. Deze methode werkt het beste als:

 

  • De accu's zijn van hetzelfde merk, type, capaciteit. Liefst van dezelfde productiebatch. Dan komen de karakteristieken het beste overeen.
  • De accu's worden tegelijkertijd opgeladen en ontladen


Bij het op- en het ontladen worden de accu's in gelijke mate leeggetrokken of gevuld. Ze zijn dus altijd samen aan het werk. Koppeling van bijvoorbeeld twee 12 volt 100Ah accu's maakt een systeem van 200Ah. Koppeling van meerdere accu's is ook mogelijk mits aan dezelfdevoorwaarden wordt voldaan.

 

Als aansluitpunten kiest u de pluspool op de ene accu, de minpool op de andere accu. Dus niet op één en dezelfde accu. Zo ontstaat een symmetrisch systeem waarbij beide accu's gelijk worden belast. Dit heeft direct te maken met de overgangsweerstand in de verbindingskabels tussen de accu's. LET OP de dikte van de verbindingskabels: deze moet berekend zijn op de stroom die in het systeem gaat lopen bij maximale belasting. Lees de richtlijnen over de dikte van accukabels zoals zoals weer eerder beschreven. 

 

Ongelijke accu's kunnen elkaar 'omlaag' trekken, dat wil zeggen dat de zwakste accu de sterkte van het systeem bepaalt. Dus weesta de verleiding om twee verschillende accu's die u nog heeft liggen met elkaar te koppelen. Dit leidt vermoedelijk tot teleurstelling.

 


Een 24 volt accu maken van twee 12 volt accu's
 

Accu serieel geschakeld

 

Koppelen we twee 12 volt accu's 'achter elkaar' zoals in bovenstaande afbeelding, dan mogen we de voltages optellen. We krijgen daarom een 24 volt systeem. Deze methode werkt het beste als:

 

De accu's zijn van hetzelfde merk, type, capaciteit. Liefst van dezelfde productiebatch. Dan komen de karakteristieken het beste overeen.

De accu's worden dan tegelijkertijd opgeladen en ontladen.

Deze methode wordt vaak gebruikt om met bestaande middelen een 24 volt systeem te maken. 12 volt accu's komen namelijk veel vaker voor. LET OP: De capaciteit in Ah blijft hetzelfde. Dus twee 12 volt 100Ah accu's leveren een 24 volt systeem van 100Ah. Dit lijkt vreemd, maar is bij nadere beschouwing logisch. Immers, de energie-inhoud wordt bepaald door spanning maal stroom. En deze is, omdat de spanning is verdubbeld, ook verdubbeld (2400 VAh i.p.v. 1200 VAh).

 

Denk goed om de accu verbindingskabel(s): deze moet berekend zijn op de stroom die in het systeem gaat lopen bij maximale belasting. Lees de richtlijnen over de dikte van accukabels zoals zoals weer eerder beschreven.

 


Combinatie parallel en seriëel


Het is mogelijk om de configuraties uit de eerste en tweede afbeelding te combineren: u krijgt dan twee paar parallel geschakelde accu's in serie, dus vier stuks. Met 100 Ah accu's maakt u dan één grote 24 volt accu met een inhoud van 200Ah. Grotere systemen zijn ook mogelijk. Houd wel goed rekening met (de dikte en het balanceren van) de verbindingskabels.


 

Afwisselend tussen 12 en 24 volt schakelen

Het is ook mogelijk om met Anderson accuconnectoren een flexibele opstelling te maken waarmee u 2 accu's kunt gebruiken om flexibel tussen 12 en 24 volt te schakelen. 


Een praktijkvoorbeeld:

Flexibele 12/24 volt schakeling met 2 accu's

Voor nadere uitleg, zie dit artikel op onze Omvormer-Advies blogsite.