Omvormers in combinatie met zonnepanelen - kan dat?

Gepost door Sander 02-11-2010 Omvormers,Zonnepanelen,

Zonnepanelen worden steeds populairder

 

Zonnepanelen winnen de laatste jaren aan populariteit, al is hun succes nog wel bescheiden. In onze buurlanden (Duitsland, België, Engeland) is hun succes al veel groter dankzij stimulerings maatregelingen die terugvoer van opgewekte energie in het elektriciteitsnet garanderen. In Nederland is dat helaas anders. Maar desondanks, de belangstelling neemt toe. Ook op boten en campers zien we steeds vaker zonnepanelen die de moderne reislustige voortdurend van energie moeten voorzien.

 

2 situaties: gekoppeld aan net en zelfstandige installatie

 

We onderscheiden twee situaties: één waarbij de zonnepanelen worden gekoppeld op het elektriciteitsnet, en één waarbij deze koppeling ontbreekt. In deze situatie wordt de opgewekte energie door de eigenaar zelf gebruikt of, bij een teveel aan opgewekte energie, aan de netbeheerder teruggeleverd en bij wijze van spreken door de buurman gebruikt. Deze situatie noemen we 'grid connected'. De zonnepanelen produceren een gelijkspanning en deze wordt via een omvormer omgezet naar 230 volt die op het elektriciteitsnet wordt aangesloten.

 

zonnepanelen gekoppeld aan accu installatie

Grid connected installatie, bron: www.ausenergy.com.au

 

(1: zonnepanelen; 2: omvormer; 3: groepenkast; 4: elektriciteitsnet)

 

Mobile toepassingen: nooit gekoppelde omvormer aan elektriciteitsnet

 

Voor mobiele toepassingen is nooit sprake van een grid connected situatie. Immers, er is juist vaak geen elektriciteitsnet voorhanden en dat was nu de reden om een mobiel zonnepaneel te nemen. In deze situatie zal alle opgewekte energie door de eigenaar zelf moeten worden gebruikt, opgeslagen of weggegooid. En dat laatste is zonde. Het is op zich mogelijk om energie uit een zonnepaneel direct te gebruiken maar daar kleven nadelen aan:

 

  • De mate van zonneschijn varieert
  • De zon schijnt alleen overdag
  • De zonne-intensiteit is soms ook overdag onvoldoende om de aangesloten apparatuur te voeden

 

Dit probleem kan worden opgelost door een buffer te gebruiken, namelijk een accu (12 of 24 volt). Het zonnepaneel (of meerdere) worden in dat geval eerst op een zogenaamde laadregelaar aangesloten die de paneelspanning omlaag brengt naar acculaadspanning en zo de energie doorgeeft aan de accu. Op de accu is een omvormer aangesloten die autonoom, dus zonder koppeling met het lichtnet, de 12 (of 24) volt uit de accu omzet naar 230 volt. Deze situatie werkt zelfstandig: is de accu leeg en is er zonneschijn dan wordt deze weer bijgeladen totdat de accu weer vol is. De aangesloten apparatuur neemt de energie ondertussen weer op enzovoorts.

 

autonome omvormer installatie gekoppeld aan accu's

12 naar 230 volt omvormer toch koppelen aan het net?

 

Wij worden regelmatig gebeld en gemaild met de vraag of de omvormers in beide situaties dezelfde zijn en het antwoord is neen. Het vereist aparte omvormers die qua functionaliteit, en dus qua ontwerp, van elkaar verschillen. De grid connected omvormers hebben 230 volt uit het elektriciteitsnet nodig en werken dus niet zelfstandig. Om veiligheidsredenen mogen zij alleen werken als er 230 volt uit het elektriciteitsnet voorhanden is. Zouden er problemen in het elektriciteitsnet zijn, dan zou de omvormer anders voortdurend proberen zijn energie kwijt te raken in het net, en dat kan gevaarlijk zijn. 

 

De autonome 12V omvormers of 24V sinus omvormers van Mobilenergy zijn juist gemaakt om NIET aangesloten te worden op het elektriciteitsnet: ze maken zelfstandig een 50 Hertz 230 volt wisselspanning  en hebben daar alleen maar de gelijkspanning input van de accu voor nodig.

 

De omvormers mogen dus NOOIT voor een andere toepassing worden ingezet. Anders kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan en het valt niet onder garantie...